Dreptul la petiționare

DREPTUL LA PETIȚIONARE 
 
      ”Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și condițiile stabilite potrivit legii.”
 
Art. 47 din Constituția României

”Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean și local, precum și regiilor autonome.”
 
Art.2 din O.G nr.27 din 2002
 
ATENȚIE!
Se clasează petițiile anonime, ilizibile, ori confuze, precum și cele care au fost deja analizate și au beneficiat de răspuns.
 
Petițiile adresate Comunei Gheorghe Doja le veți trimite pe adresa: com.Gheorghe Doja, sat Gheorghe Doja, str.Principală, nr.6, Cod poștal 547260, jud.Mureș, sau prin poștă electronică la adresa: ghdoja@cjmures.ro
 
Pentru primirea, înregistrarea, urmărirea modului de soluționare a petițiilor precum și organizarea primirii în audiențe a cetățenilor, Comuna Gheorghe Doja a desemnat o persoană cu atribuții în domeniu:
Kakasi Rozalia – secretar

Program: luni – vineri 8 – 16
Adresa: com.Gheorghe Doja, sat Gheorghe Doja, str.Principală, nr.6, Cod poștal 547260, jud.Mureș Telefon: 0265-331112, int.101 Fax: 0265-331212 E-mail: ghdoja@cjmures.ro Website: www.gheorghedoja.ro