Proiecte realizate în anul 2009

      În cursul anului 2009 pe teritoriul administrativ al comunei noastre au fost demarate / realizate următoarele investiţii:
• Reabilitare Şcoala Generală „ Rákossi Lajos", clasele I-VIII Gheorghe Doja
( investiţie în curs de derulare )
• Reparaţii capitale şi amenajări interioare la Şcoala Generală Tirimia ( investiţie finalizată)
• Reabilitarea grupului sanitar de la Şcoala Generală Satu Nou ( investiţie finalizată)
• Reabilitarea trotuarelor ( investiţie în curs de derulare )
• Reabilitarea străzilor comunei ( investiţie în curs de derulare )