SWOT-elemzés

ERŐSSÉGEK
• olcsó munkaerő jelenléte
• stabil önkormányzati bevételek
• jó térkapcsolati rendszer
• még tiszta környezet
• européer és jól képzett közigazgatási alkalmazottak
• lokálpatrióta helyi tanács
• intenzív közigazgatási kezdeményezőkészség a fejlesztések területén
• hosszú távú fejlesztési stratégiai elképzelések megléte
• aktív civilszervezetek
• helyi szintű, önkormányzati kezdeményezésű fejlesztési egyesületi tagság
• szorgalmasság és a rend szellemében nevelkedett lakosság
• gazdag és változatos természeti és kulturális turisztikai potenciállal rendelkezik
• zöldség -és gyógynövénytermesztő hagyományok
• gazdagon rendelkezésre álló faipari alapanyag
 

GYENGESÉGEK
• alacsony infrastrukturális ellátottság
• rossz közúti megközelíthetőség
• negatív természetes szaporulat és a lakosság elöregedése
• vállalkozásokat támogató infrastruktúra (inkubátorház, innovációs központ, ipari park) hiánya
• fejleszthető szabad területek szerteágazó tulajdonviszonya
• környezetkímélő közlekedési lehetőségek hiánya
• vállalkozások alacsony tudás- és tőkeintenzitása
• PPP együttműködések hiánya
• helyi vállalkozói hálózatok hiánya
• magas a mezőgazdaságban elhelyezkedők száma
• turisztikai infrastruktúra hiánya
• nincs komparatív vagy kompetitív előnyökre épülő helyi gazdasági specializáció
• nincs modern településközpont
• lakossági szolgáltatások hiánya


LEHETŐSÉGEK
• a vállalkozók helyi összefogásának köszönhetően helyi klaszterek alakulnak ki, melyek helyi termékeket képesek forgalmazni a nemzeti és nemzetközi piacokon
• a faluturizmus fejlődése új munkahelyeket teremthet a vidéken élő szabad munkaerő számára
• a helyi szintű termelés növekedésének köszönhetően nő a foglalkoztatottság, stabilitás következik a helyiek megélhetésében
• a helyi foglalkoztatottság következtében nő a társadalom képzettsége és vásárlóereje
• a jelenlegi környezeti állapotnak köszönhetően nőhet az agglomerációs szerep és új lakosok települhetnek a községbe
• a környezeti és turisztikai jellegből adódóan a turisztikai infrastruktúra és a kiegészítő szolgáltatások (szálláshely, étkezési lehetőségek, szabadidős tevékenységi alternatívák) fejlesztésével turisztikai látványossággá válás
• ökoturizmus fejlődése
• civil szervezetek erősödése


VESZÉLYEK
• céltudatos környezetvédelem nélkül csökkennek a versenyképességi előnyök az agglomerációs és turisztikai kínálati területeken
• az üzleti támogató infrastruktúra hiánya miatt elmaradnak a foglalkoztatás növekedéséhez szükséges helyi vállalkozási hálózatok
• a mezőgazdasági termelést összefogó szervezet hiánya nem készteti inovativitásra a szektort, ezért a szigorodó előírások miatt csökken a mezőgazdaságban dolgozók kereseti lehetősége
• a lakosság elöregedésének felerősödése
• vállalkozások tőkeszegénysége tartós marad
• a társadalmi-gazdasági instabilitás a lakosság elszegényedésének, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztésének felgyorsulásához vezet
• az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztésére irányuló befektetések hiánya