Cultură şi învăţământ

Religie. Majoritatea locuitorilor de pe raza comunei noastre este de etnie maghiară. Componenţa etnică a comunei se împarte în felul următor. 2068 maghiari, 611 români şi 193 romi. Numărul locuitorilor de etnie romă este în continuă creştere.
Componenţa locuitorilor după religie se împarte după cum urmează:
• reformaţi - 1927
• ortodocşi - 698
• romano-catolici - 84
• greco-catolici - 20
• alte - 143

Turism. Dintre atracţiile turistice ale comunei enumerăm: bisericile reformate din comună, biserica ortodoxă din Tirimia, ruinele castelului din Tirimia care a aparţinut familiei Bethlen, cimitirul eroilor din Leordeni, Capela Romano-Catolică din Leordeni, Monumentul Eroilor din cimitirul reformat Satu Nou.Plăcile comemorative din interiorul bisericilor cu eroii căzuţi în primul şi cel de-al doile război mondial, Monumentul funerar din curte bisericii din Gheorghe Doja - Ilieni.

Tradiții. Dintre obiceiurile păstrate amintim „ Betlehemezés" cu ocazia Crăciunului, obicei păstrat în satul Satu Nou.
 
În comuna noastră s-au născut mai multe personalităţi renumite, dintre care merită să amintim următoarele:
• Dózsa Gergely fost profesor de drept al Colegiul Reformat din Tîrgu Mureş
• Dózsa András, Dósa Elek, Kolozsvári Sándor - jurişti
• Dósa Gergely scriitor
• Gergely Sámuel istoric
• precum şi renumitul istoric Dr. Benkő Samu, care este cetăţeanul de onoare al comunei noastre.