Kultúra, Tanintézmények

A lakosság etnikai összetétele: 2068 magyar, 611 román és 193 roma. A lakosság nagyrésze tehát magyar, de a roma lakosság növekedőben van.
Hitfelekezet szerint községünk lakossága a következőképpen oszlik el:
• ortodoxok - 698
• görög katolikusok - 20
• római katolikusok - 84
• reformátusok - 1.927
• más vallásúak - 143
Községünkben a látnivalók közül említést érdemel az öt falu református temploma, a nagyteremi ortodox templom és a modernkori kastély romja, ami a Bethlen család bitokában volt a második világháború végéig, a Bethlen kápolna, a lőrincfalvi katonai temető, illetve római-katolikus kápolna. A teremiújfalusi református temetőben az I.és II. világháborús hősőknek állított síremlék, a templomokban az I.és II.világháborús hősi halottaknak állított emléktáblák és a luka-ilencfalvi templom udvarán a 2000 éves keresztyénségünk és 1000 éves magyarságunk emlékére felállított kopjafa látható.
Az érdekességek és értékek közül meg kell említenünk, hogy a volt Marosszék területén két vidéken él a betlehemezés hagyománya és ezek közül az egyik az Alsó - Nyárádmenti, Teremiújfalu nevű település. Teremiújfaluban a betlehemezés a református hagyományvilághoz tartozott akárcsak a Mezőségen, Kalotaszegen vagy az Alföldön. A betlehemes játékot a serdülő legények adták elő, azonban az 1940-es évek végén betiltották. A 1970-es évek közepén Vetési András földműves saját emlékezete alapján betanította, és azóta minden évben betlehemeznek.
Községünk falvaiból több híres személy származik, mint például Dózsa Gergely a marosvásárhelyi Református Kollégium jogprofesszora. Dózsa András, Dósa Elek, Kolozsvári Sándor jogászok, Dósa Gergely irodalmár, Gergely Sámuel történész jelentősen gyarapították Erdély szellemi munkásainak a számát. Dr.Benkő Samu művelődéstörténész, aki községünk diszpolgára, tudományos munkásságával, a különböző TV adásokban való szereplésével, nemzetközi tudományos tevékenységeken való részvételével igen nagy szolgálatot tett magyar népének és Romániának, kiérdemelve a román és magyar állam magas rangú kitüntetéseit.