Economia

Agricultura. În comuna noastră agricultura este în prim plan, care constă în cultivarea legumelor şi creşterea animalelor. Teritoriul administrativ al comunei Gheorghe Doja este alcătuit din 3746 ha, din care intravilan 341 ha şi extravilan 3405 ha. Majoritatea terenurilor intravilane din comuna noastră este populată şi sunt amplasate pe lângă pârăul Niraj.
 
Comerț. Numărul unităţilor active de producţie, comerţ şi servicii în comună a ajuns la un număr de 27, din care 25 sunt SRL-uri, 1 AF şi 1 AI. Numărul angajaţilor în cadrul firmelor este de peste 86 de persoane.
Marea parte a a SRL-urilor au ca activităţi de bază comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate. Pe raza comunei mai avem unităţi comerciale care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
• Panificaţie
• Morărit
• Prelucrarea lemnului
• Florărit
• Ferme de animale
• Depozit materiale de contrucţii
• Fabrică şi Depozit de furaje pentru animale
Venitul firmelor au crescut în ultimul an, cea ce înseamnă dezvoltarea economică a comunei.