Infrastructura

Drumuri publice. Teritoriul comunei este străbătut de drumul Judeţean 151 D prin satele Leordeni, Gheorghe Doja şi Ilieni, drum care face legătura prin DN 15 cu Tîrgu Mureş. Legătura cu satele Tirimia şi Satu Nou se realizează prin drumurile comunale 68 şi 68 D, care pornesc din centrul comunei.
Lungimea totală a străzilor,drumurilor este de 24 km, din care 5,6 km este drum comunal şi 4km drum judeţean.
Drumul comunal 68 este asfaltat. Drumul comunal 68D şi toate străzile din comună sunt pietruite. Pe majoritatea străzilor din comună sunt trotuare care uşurează traficul pietonal.
Transportul în comun este asigurat de o firmă din Tîtgu Mureş.
 

Alimentare cu apă potabilă. Comuna noastră nu are sistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră, alimentarea cu apă a localităţii este realizată din surse proprii, aproape în fiecare gospodărie existând o fântănă.


Energia electrică. Fiecare sat aparţinător comunei este racordat la reţeaua de electricitate.
Colectarea deșeurilor. Această activitate pe raza comunei se realizează prin Serviciul Public de Colectare a Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului.


Telecomunicații. În comună serviciile de telecomunicaţii sunt asigurate de SC ROMTELECOM SA, Internetul este furnizat SC LORINFONET SRL , iar televiziunea prin cablu este furnizat de SC PRODCOMSERV VESZI SRL.