Investiţii în derulare

Investiții prioritare până în anul 2011
 
• Reparaţii capitale şi reamenajări interioare la Şcoala Generală Tirimia
• Reabilitare Şcoala Generală Rakossi Lajos Gheorghe Doja
• Reabilitare trotuare in comuna Gheorghe Doja
• Amenajare baza sportiva in comuna Gheorghe Doja
• Modernizarea drumului comunal DC 68D Gheorghe Doja - Satu Nou km 0+000-1+160
• Schimbare de destinaţie şi modernizare clădire în vederea înfiinţării unui centru After School
• Reabilitare străzi în comuna Gheorghe Doja
• Reabilitarea caminului cultural Leordeni
• Reabilitarea caminului cultural Ilieni
• Reabilitarea caminului cultural Tirimia
• Reabilitarea şi extiderea clădirii administrative a Consiliului local
• Amenajare de spații verzi în comuna Gheorghe Doja
• Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gh. Doja
• Construirea unei săli de sport la şcoala generală Rakossi Lajos Gheorghe Doja
• Construirea unei grădiniţe în Satu Nou
• Construirea unei grădiniţe în Leordeni
• Alimentarea cu apă potabilă în comuna Gheorghe Doja