Oportunităţi de investiţii

Îmbunătăţirea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, utilităţi publice)
1.1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii
1.2. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţia mediului
1.3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie
1.4. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate
1.5. Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenţă socială
1.6. Dezvoltarea infrastructurii culturale
 

2. Sprijinirea afacerilor
2.1. Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii
2.2. Promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaţa internă şi externă
2.3. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice
2.4. Dezvoltarea mediului de afaceri inovator. Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru afaceri


3. Dezvoltarea agriculturii şi a turismului
3.1. Dezvoltarea infrastructurii în turism
3.2. Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice
3.3. Îmbunătăţirea serviciilor în turism
3.4. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural
3.5. Dezvoltarea agriculturii


4. Dezvoltarea durabilă a localităţilor
4.1. Dezvoltarea durabilă a mediului rural
4.2. Eficientizarea utilizării energiei şi economia de energie


5. Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale
5.1. Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă
5.2. Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale
5.3. Achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea afacerilor
5.4. Creşterea nivelului de cunoştinţe a populaţiei
5.5. Formarea şi educarea pentru combaterea dezavantajelor
5.6. Crearea economiei sociale


6. Amenajarea unui mediu ambiant de locuinţe şi de servicii orientate pe cetăţeni
6.1. Reabilitarea inovativă a comunei
6.2. Administraţie publică locală orientată spre clienţi


7. Consolidarea societăţii civile
7.1. Dezvoltarea organizaţiilor civile
7.2. Stimularea atitudinii civice proactive
7.3. Programe „mod de viaţă"