Numărul unităţilor active de producţie, comerţ şi  servicii în comună a ajuns la un număr de 27, din care 25 sunt SRL-uri, 1 AF şi 1 AI. Numărul angajaţilor în cadrul firmelor este de peste 86 de persoane.

  Marea parte a a SRL-urilor au ca activităţi de bază comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate. Pe raza comunei mai avem unităţi comerciale care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

  • Panificaţie
  • Morărit
  • Prelucrarea lemnului
  • Florărit
  • Ferme de animale
  • Depozit materiale de contrucţii
  • Fabrică şi Depozit de furaje pentru animale

  Venitul firmelor au crescut în ultimul an, cea ce înseamnă dezvoltarea economică a  comunei.

  În  comuna noastră agricultura este în prim plan, care  constă din cultivarea legumelor şi creşterea animalelor

  Teritoriul administrativ al comunei Gheorghe Doja este alcătuit din 3746 ha, din care intravilan 341 ha şi extravilan 3405 ha. Majoritatea terenurilor intravilane din comuna noastră este populată şi sunt amplasate pe lăngă pârăul Niraj.

  Structura fondului funciar al comunei arată în felul următor:

Tip Teren

Total-ha

Proprietatea Consiliului Local

Terenuri proprietate privată

Altele

Forestier

404

147

158

99

Păşuni

497

241

256

-

Fănaţe

371

-

371

-

Arabil

2164

5

2122

37

Altele

310

163

98

-

Total

3746

556

3153

37

  Pe lăngă agricultură locuitorii comunei se ocupă şi cu creşterea animalelor.Numărul animalelor domestice în comuna Gheorghe Doja arată în felul următor:


Anul

Bovine

Porcine

Ovine

Păsări

Cabaline

Capre

2009

347

190

620

8500

91

65