A fost şi există şi azi, în zilele noastre în Ardeal, pe partea inferioară a Nirajului un teren gălbui de argilă, prielnic pentru cultura legumelor. Aceasta este „ Ţara Morcovilor” aşa cum este denumită de istoricul Dr.Benkő Samu originar din satul Leordeni.

            Din punct de vedere geografic, comuna Gheorghe Doja împreună cu cele 5 sate aparţinătoare, se află aşezată în Valea Nirajului de Jos, acesta fiind unul dintre locurile cele mai populate din Ardeal. Regiunea are un climat continental, temperatura medie este de 8,5 C°, precipitaţia medie anuală este între 550 - 800 ml. Valea Nirajului se întinde pe o lungime de 79-80 km începând din Munţii Gurghiului de la o înălţime de 1289 m de unde izvoreşte străbătând Câmpul Cetăţii, Măgheruş ajungând pâna la Ungheni.

           Pe ambele părţi ale râului sunt aşezate 70 de localităţi, printre ele şi un oraş, Miercurea Nirajului.

          Populaţia: Din punct de vedere etnic şi religios locuitorii sunt în majoritate maghiari de confesie reformaţi, romano – catolici, respectiv unitarieni. Râul şi-a primit numele după plopii crescuţi pe ambele părţi ale acestuia. Valea Nirajului până în anul 1876 a aparţinut de Scaunul Mureşului, între anii 1925 – 1940 de judeţul Mureş, 1940-1944 de Sediul de judeţ Mureş-Turda, 1944/45-1952 de judeţul Mureş, iar până în 1968 de Ţinutul Autonom Maghiar Mureş. În momentul de faţă aparţinând iar de judeţul Mureş.

         Din punct de vedere geografic Valea Nirajului a fost împărţită în trei zone: Valea Nirajului de Sus, de Jos şi de Mijloc.

         Comuna noastrăp este situată în Valea Nirajului de jos ce ţine de la Acăţari până la Ungheni, pe acest tronson aflându-se două comune cu 14 sate. Comuna Gheorghe Doja se află în partea de jos a Văii Nirajului de Jos.

         Valea Nirajului este  este mărginită de dealurile line, care  fac parte din podişul Tîrnavelor, una dintre cele mai importante forme de relief din Ardeal.

        Comuna Gheorghe Doja este compusă din cinci sate: Gheorghe Doja, Ilieni, Leordeni, Satu Nou, Tirimia aşezate de-a lungul drumurilor principale (judeţene), din punct de vedere al numărului de locuitori se numărăr printre aşezările cu număr mediu de locuitori.

       Centrul de comună este Gheorghe Doja situată la 16 km de Tîrgu Mureş, putăndu-se ajunge aici din Tărgu Mureş pe drumul internaţional E60, iar din Ungheni pe drumul 151D.

       Primele date despre Luka – Ilencfalva datează din anul 1331.

      După cum am mai amintit principala ocupaţie a populaţiei este cultivarea legumelor, produsele putând fi găsite pe pieţele agroalimentare din Mediaş, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Topliţa şi bineînţeles Tîrgu Mureş.

     Majoritatea populaţiei comunei este de etnie maghiară de religie reformaţi cu excepţia satului Tirimia, unde ¾ dintre populaţie este de etnie română şi religie ortodoxă. În afară de aceste religii, în număr mai mic se găsesc şi romano-catolici şi neoprotestanţi.