Nr.crt

Denumirea Investiţiilor

1

Reparaţii capitale şi reamenajări interioare la Şcoala Generală Tirimia

2

Reabilitare Şcoala Generală Rakossi Lajos Gheorghe Doja

3

Reabilitare  trotuare in comuna Gheorghe Doja

4

Amenajare baza sportiva in comuna Gheorghe Doja

5

Modernizarea drumului comunal DC 68D Gheorghe Doja – Satu Nou km 0+000-1+160

6

Schimbare de destinaţie şi modernizare clădire în vederea înfiinţării unui centru After School

7

Reabilitare străzi în comuna Gheorghe Doja

8

Reabilitarea caminului cultural Leordeni

9

Reabilitarea caminului cultural Ilieni

10

Reabilitarea caminului cultural Tirimia

11

Reabilitarea şi extiderea clădirii administrative a Consiliului local

12

Amenajare de spatii verzi in comuna Gheorghe Doja

13

Canalizare menajera si statie de epurare in comuna Gh. Doja

14

Construirea unei săli de sport la şcoala generală Rakossi Lajos Gheorghe Doja

15

Construirea unei grădiniţe în Satu Nou

16

Construirea unei grădiniţe în Leordeni

17

Alimentarea cu apa potabila in comuna Gheorghe Doja