Községünkben az aktív termelő, kereskedelmi és szolgáltatásokat végző egységek száma elérte a 27-et, amelyből 25 KFT, 1 Családi Vállalkozás és 1 Magánválalkozás. A munkavállalók száma a cégek keretén belül meghaladja a 86 személyt.

  A KFT-k legnagyobb részének alaptevékenysége a kiskereskedelem területén folyik, vegyes boltokban. A község egyéb fontos kereskedelmi egységei az alábbi területeken működnek:

-  Pékség

-  Malom

-  Fafeldolgozás

-  Virágkertészet

-  Állattenyésztési farm

-  Építőanyag learakat

-  Állattápszer előállító és lerakat

  A cégek bevételei növekedtek az elmúlt évben, ami a község gazdaságának fejlődését jelenti.

  Dózsa György község gazdasági életében fontos szerepet tölt be a a mezőgazdaság ami növénytermesztésből (föleg zöldségtermesztés) és állattenyésztésből áll.

  Dózsa György község közigazgatési területe 3746 ha, amelyből 341 ha belsőség és 3405 ha kültelek. A település belsőségének nagyrésze lakóterület és a Nyárád mellett helyezkedik el.

  Községünk földalapjának szerkezete a következő képpen oszlik fel:

Terület Típusa

Ha - összesen

Önkormányzat

Magánterület (ha)

Más területek

Erdő

404

147

158

99

Legelő

497

241

256

-

Kaszáló

371

-

371

-

Szántó

2164

5

2122

37

Más területek

310

163

98

-

Összesen

3746

556

3153

37

 

  A mezőgazdaság mellet állattenyésztésel is foglakoznak községünk lakói. A 2009 évben községünk állatállománya a következő képpen alakult:

Év

Szarvasmarha

Sertés

Juh

Baromfi

Kecske

2009

347

190

620

8500

91

65