Dózsa György község festői tájon, a Nyárád folyó völgyében helyezkedik el, 16 km-re Marosvásárhelytől, Dél-Nyugati irányban.

        Dózsa György község négy településből áll, a községközponton kívül ide tartozik Lőrincfalva, Ilencfalva, Nagyteremi, Teremiújfalu.

       A község területét átszeli Lőrincfalván, Dózsa Györgyön és Ilencfalván keresztül a 151D Megyei út, amely kapcsolatot teremt a DN 15-ös országúton  Marosvásárhellyel. A község központjából indul a 68 és 68D községi út, mely összeköti a Dózsa György községközpontját Nagyteremivel és Teremiújfaluval..           

      Dózsa György község határában nagyon jó minőségű földek vannak, amit köszönhet a Nyárád egykori tavaszi áradásainak. A lakosság túlnyomó része földműveléssel foglalkozik, főleg zöldségtermesztéssel ,ezért községünket „Murokország” fővárosának is nevezik. A községünkben megtermelt zöldségeket a termelők a környező városok piacain értékesítik.

      Dózsa György községnek 2872 lakosa van, amelyből 514 Dózsa Györgyön, 395 Ilencfalván, 383 Lőrincfalván, 754 Teremiújfaluban és 826 Nagyteremiben.

      Az elmúlt tíz évben a község demografiája  pozitívan alakult. A születések száma rendszeresen a halálozási adatok fölött maradt, pozitívan befolyásolva a szaporulat mérlegét. Ugyanakkor pozitív a vándorlási különbözet mérlege is.

      A lakosság etnikai összetétele: 2068 magyar, 611 román és 193 roma. A lakosság nagyrésze tehát magyar, de a roma lakosság növekedőben van.

      Hitfelekezet szerint községünk lakossága a következőképpen oszlik el:           

  • ortodoxok – 698
  • görög katolikusok – 20
  • római katolikusok – 84
  • reformátusok – 1.927
  • más vallásúak – 143

      Községünkben a látnivalók közül említést érdemel az öt falu református temploma, a nagyteremi ortodox templom és a modernkori kastély romja, ami  a Bethlen család bitokában volt a második világháború végéig, a Bethlen kápolna, a  lőrincfalvi katonai temető, illetve római-katolikus kápolna.

      A teremiújfalusi református temetőben az I.és II. világháborús hősőknek állított síremlék,   a templomokban az I.és II.világháborús hősi halottaknak állított emléktáblák és a luka-ilencfalvi templom udvarán a 2000 éves keresztyénségünk és 1000 éves magyarságunk        emlékére felállított kopjafa látható.

      Az érdekességek és értékek közül meg kell említenünk, hogy a volt Marosszék területén két vidéken él a betlehemezés hagyománya és ezek közül az egyik az Alsó – Nyárádmenti, Teremiújfalu nevű település. Teremiújfaluban a betlehemezés a református hagyományvilághoz tartozott akárcsak a Mezőségen, Kalotaszegen vagy az Alföldön. A betlehemes játékot a serdülő legények adták elő, azonban az 1940-es évek végén betiltották. A 1970-es évek közepén Vetési András földműves saját emlékezete alapján betanította, és azóta minden évben betlehemeznek.

      Községünk falvaiból több híres személy származik, mint például  Dózsa Gergely a marosvásárhelyi Református Kollégium jogprofesszora. Dózsa András, Dósa Elek, Kolozsvári Sándor jogászok, Dósa Gergely irodalmár, Gergely Sámuel történész jelentősen gyarapították Erdély szellemi munkásainak a számát.  Dr.Benkő Samu művelődéstörténész, aki községünk diszpolgára,  tudományos munkásságával, a különböző TV adásokban való szereplésével, nemzetközi tudományos tevékenységeken való részvételével igen nagy szolgálatot tett magyar népének és Romániának, kiérdemelve a román és magyar állam magas rangú kitüntetéseit.